WindEnergie magazine

WindEnergie magazine dient als business-to-business platform voor alle professionals die betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw, plaatsing, onderhoud en exploitatie van windturbines. Het is het enige Nederlandstalige vakblad over windenergie. Tweemaandelijks doet onze redactie verslag van alle ontwikkelingen in deze veelbewogen en groeiende markt.

Meer informatie vindt u op