PRIVACY-STATEMENT/COOKIEVERKLARING

Privacy-statement

U bent vanaf een van de websites van Vakbladen.com doorgelinkt naar deze pagina, omdat u heeft aangegeven meer te willen weten over ons privacybeleid en het nut van cookies. Hier leest u onze privacy-statement en u leest hier wat cookies zijn en wat het gebruik van cookies betekent voor onze websites.

Vakbladen.com

Vakbladen.com is de nieuwe uitgeverij van bekende sterke mediamerken en bereikt zo’n 200.000 professionals met hoogwaardige vakinformatie in print, online en social media en databanken/gidsen. Onze journalisten hebben de juiste kennis en contacten binnen de branche om te kunnen inspelen op de informatiebehoefte van onze gebruikers van onze oplossingen.

Bij Vakbladen.com verwerken we persoonsgegevens in het kader van deze dienstverlening. Om de Gebruikers gericht gebruik te laten maken van onze databases en te voorkomen dat ze bijvoorbeeld berichten versturen naar Ontvangers die daar geen behoefte aan hebben, bieden we hen hulpmiddelen om goede lijsten te maken.

Om onze relaties zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn wisselen we gegevens uit tussen diverse dochtermaatschappijen (titels van Vakbladen.com). Vakbladen.com hecht er waarde aan dat het delen van informatie op zorgvuldige wijze gebeurt en dat het voor de relatie inzichtelijk is waar zijn gegevens voor worden gebruikt en wie daar toegang tot heeft. Deze privacy-statement/cookieverklaring verschaft hierin inzicht.

Recht op privacy

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hechten wij waarde aan uw privacy en streven wij ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen. Hieronder zullen we uitleg verstrekken over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit privacy-statement belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om dit privacy-statement zorgvuldig door te lezen.

Persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze diensten. Wij verzamelen de persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze website, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan onze events en personen die worden genoemd in onze vakbladen, websites en onze databanken/gidsen. De Gebruiker wordt bij gebruik van databanken/gidsen met een export/verzendmogelijkheid geïnformeerd over het goed gebruik van de database, zodat alleen relevante Ontvangers worden geselecteerd. Tegelijkertijd is het onderdeel van de professie van de klant om een juiste lijst samen te stellen.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Bij aanmelding voor een nieuwsbrief, congres, evenement of een abonnement of wanneer, u een account aanmaakt op een van onze websites;
 • Door openbare bronnen/openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek of door onderzoek van derde partijen;
 • Door middel van bezoeken aan onze websites, via het gebruik van bijvoorbeeld cookies.
 • We hebben ook Persoonsgegevens van Ontvangers in ons systeem die ons daar geen toestemming voor gegeven hebben. Om deze Persoonsgegevens rechtmatig te verwerken en aan Gebruikers aan te bieden beroepen wij ons op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Zowel Gebruikers als Ontvangers hebben baat bij een goede communicatie wanneer een databank/gids van Vakbladen.com dit faciliteert. De Ontvanger(s) hebben voor de goede uitoefening van hun beroep relevant nieuws nodig, hetgeen door de Gebruiker(s) kan worden verstrekt. Het bijhouden van een up-to-date database zorgt voor een zorgvuldige koppeling tussen Gebruiker(s) en Ontvanger(s). De Persoonsgegevens die Vakbladen.com hiervoor gebruikt zijn grotendeels (zakelijke) Persoonsgegevens die verkregen zijn uit openbare bronnen, zoals colofons, redactiepagina’s en nieuwssites. Inbreuk op de privacy van Ontvangers is in beginsel daarom niet aan de orde. Naar het oordeel van Vakbladen.com is er dus sprake van een eerlijke balans tussen de betrokken belangen van Ontvangers, Gebruikers en Vakbladen.com.

Vastleggen van gegevens

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden op basis van de volgende grondslagen door ons vastgelegd en bewaard:
1. Toestemming
2. Overeenkomst
3. Gerechtvaardigd belang

1. Toestemming

Toestemming kan worden gegeven door een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting. De toestemming moet uitdrukkelijk zijn.

2. Overeenkomst

Verzameling van persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij de betrokkene (de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn) partij is. Van belang is dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd zonder de persoonsgegevens.

3. Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang is eigenlijk vooral een belangenafweging. Dit belang kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in communicatie tussen de Gebruikers en Ontvangers te faciliteren en om direct marketing mogelijk te maken. Hiertegen mag altijd bezwaar worden gemaakt. De verwerking hiervan zal dan direct beëindigd worden.

Persoonsgegevens: Doelen en grondslagen:
Uw identificatie en contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht etc. 1. Klanten administratie
2. Leveranciersadministratie
3. Voor leveringen van bijvoorbeeld vakbladen
4. Opname in databanken/gidsen
5. Een account voor op een van onze websites
6. Administratie en behandeling van verzoeken (bijvoorbeeld klachten)
7. Debiteuren- en crediteurenadministratie
8. Voor marketingdoeleinden
Surfgedrag op de website Voor de verbetering van de website en om u beter van dienst te zijn.
Wij kunnen ook identificatie- en contactgegevens raadplegen van externe databanken om zo volledig en accurate informatie van u te verkrijgen Voor het selecteren van onze contractpartijen en om klanten op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen.

In bepaalde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens met derde partijen delen, zoals met Monalyse in het geval van het Handboek Nederlandse Pers en het NWP in het geval van Dutch Water Sector. U heeft op ieder moment het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met privacy@vakbladen.com

Bewaartermijn

In het kader van de bewaartermijn van de fiscus worden uw persoonsgegevens na beëindiging maximaal zeven jaar bewaard. Na deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd. Bij vermelding in databanken/gidsen bewaren we uw Persoonsgegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor het bereiken van bovenstaande doeleinden.

Bescherming persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen hacking, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking etc. Dit doen wij door het treffen van de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen op het gebied van beveiliging.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie, verwijdering, afscherming, overdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u gebruik maken van deze rechten, neem dan gerust contact op met onze organisatie: privacy@vakbladen.com.

Bent u van mening dat Vakbladen.com in het algemeen niet correct handelt bij de verwerking van uw persoonsgegevens? Geef dit dan door via het mailadres privacy@vakbladen.com. Levert uw reactie niet het gewenste resultaat op? Dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Waarom cookies?

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan uw eigen interesses.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Safari Cookie Support Explorer Cookie Support Mozilla Firefox Cookie Support Chrome Cookie Support Opera Cookie Support

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een op een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies gebruiken wij?

 • Functionele cookies

Hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

 • Analytische cookies

Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht heeft of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij de volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • Het aantal unieke bezoekers;
 • Hoe vaak bezoekers de site bezoeken;
 • Welke pagina’s bezoekers bekijken;
 • Hoe lang bezoekers bepaalde pagina’s bekijken;
 • Bij welke pagina bezoekers de site verlaten.

Het kan ook voor komen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij niet altijd op de hoogte zijn. Komt u op onze websites onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via privacy@vakbladen.com.

Slotopmerking

Wij zullen deze verklaring geregeld aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of wanneer de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina altijd raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met privacy@vakbladen.com