BETABANEN.nl

BETABANEN.nl is de vacaturesite voor bèta’s en technici van Vakbladen.com, de uitgever van o.a. C2W, TW.nl (Technisch Weekblad), Vision & Robotics, Maritiem Nederland, Medicines, en organisator van de carrièrebeurs C2W Career Expo en vakcongressen Labtechnology en het MET-event (Maritieme Energie Transitie). Naast het feit dat uw vacature op BETABANEN.nl zichtbaar en vindbaar is, is uw vacature automatisch zichtbaar in het banenladder in een of meerdere van deze titels in print, online en in de nieuwsbrief. Samen met haar partners in techniek, (bio)chemie en het maritieme cluster staat BETABANEN.nl in nauw contact met meer dan 200.000 bèta’s en technici in Nederland.en maakt dat zij trots zijn op het vak. Toekomst gericht en anticiperend op wat komen gaat.

Betabanen.nl_.png

Ga naar de website

Betabanen.nl_.png

Adverteren

Download Tariefkaart