Maritiem

Ons portfolio

Ons Maritieme Cluster bestaat uit Maritiem Nederland en Waterkracht. Waar Maritiem Nederland het onafhankelijk management- en opinieblad voor de gehele maritieme wereld in Nederland is, is Waterkracht het medium voor de werving van Maritieme Technici.

Kerncijfers

Vakbladen
Maritiem Nederland
Verschijnt 10 keer per jaar in print
Waterkracht
Verschijnt 5 keer per jaar in print

Websites
Maritiem Nederland
± 10.000 unieke bezoekers per maand
Waterkracht (Betabanen)
± 6.300 unieke bezoekers per maand

Nieuwsbrieven
Maritiem Nederland
Verschijnt 2 keer per maand

@Copyright - Vakbladen.com
[logo_carousel_slider]