PRIVACY-STATEMENT/COOKIEVERKLARING

 

Privacy-statement

U bent vanaf een van de websites van Vakbladen.com doorgelinkt naar deze pagina, omdat u heeft aangegeven meer te willen weten over privacy en het nut van cookies. Hier leest u onze privacy-statement en u leest hier wat cookies zijn en waarvoor cookies worden gebruikt op onze websites.

Vakbladen.com

Vakbladen.com is de nieuwe uitgeverij van bekende sterke namen en bereikt zo’n 200.000 professionals met hoogwaardige vakinformatie in print, online en social media. Onze journalisten hebben de juiste kennis en contacten in de branche om te kunnen inspelen op de informatiebehoefte van onze lezers.

Bij Vakbladen.com verwerken we persoonsgegevens van onze relaties. Om onze relaties zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, wisselen we gegevens ook uit tussen diverse dochtermaatschappijen (titels van Vakbladen.com) Vakbladen.com hecht er waarde aan dat het delen van informatie op zorgvuldige wijze gebeurt en dat het voor de relatie inzichtelijk is waar zijn gegevens voor worden gebruikt en wie daar toegang tot heeft. Het privacy/cookie statement verschaft hierin inzicht.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben wij het volgende voor u op een rijtje gezet.

Recht op privacy

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hechten wij waarde aan uw privacy en streven wij ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen. Hieronder zullen we uitleg verstrekken over wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven worden. Verder bevat deze privacy-statement belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het is daarom raadzaam om deze privacy-statement zorgvuldig door te lezen.

Persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze diensten. Wij verzamelen de persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze website, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan onze events en personen die worden benoemd in onze vakbladen, websites en onze databanken/gidsen.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Door de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • Om u diensten aan te bieden bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, congres, evenement, u abonnee wordt, u een account aanmaakt op een van onze websites.
 • Door openbare bronnen/openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek of door onderzoek van derde partijen.
 • Doormiddel van bezoeken aan onze websites, via het gebruik van bijvoorbeeld cookies;

Vastleggen van gegevens

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen worden op basis van de volgende grondslagen verzamelt:

 1. Toestemming
 2. Overeenkomst
 3. Gerechtvaardigd belang
 1. Toestemming

Toestemming kan worden gegeven door een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting. De toestemming moet uitdrukkelijk zijn.

 1. Overeenkomst

Verzameling van persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij de betrokken (de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn) partij is. Van belang is dat de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd zonder de persoonsgegevens.

 1. Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang is eigenlijk vooral een belangenafweging. Dit belang kan bijvoorbeeld gebruikt worden om direct marketing mogelijk te maken. Hiertegen mag altijd bezwaar worden gemaakt. De verwerking hiervan zal dan direct worden beëindigd.

Persoonsgegevens: Doelen en grondslagen:
Uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht etc. 1.      Klanten administratie

2.      Leveranciersadministratie

3.      Voor leveringen van bijvoorbeeld vakbladen

4.      Een account voor op een van onze websites

5.      Administratie en behandeling van verzoeken (bijvoorbeeld klachten)

6.      Debiteuren- en crediteurenadministratie

7.      Voor marketingdoeleinden

Surfgedrag op de website Voor de verbetering van de website en om u beter van dienst te zijn.
Wij kunnen ook identificatie- en contactgegevens raadplegen van externe databanken om zo volledig en accurate informatie van u te verkrijgen Voor het selecteren van onze contractpartijen en om klanten op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen doen.

In bepaalde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens met derde partijen delen, zoals sponsoren van evenementen waaraan u deelneemt. Dit doen wij om u een aanbieding te laten doen die ligt in de lijn met uw interesses. U heeft op ieder moment het recht om deze toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met privacy@vakbladen.com

Bewaartermijn

In het kader van de bewaartermijn van de fiscus worden uw persoonsgegevens na beëindiging maximaal zeven jaar bewaard. Na deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Bescherming persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen hacking, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking etc. dit doen wij door het treffen van de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen te treffen op het gebied van beveiliging.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie, verwijdering, afscherming, overdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u gebruik maken van deze rechten, neem dan gerust contact op met onze organisatie: Privacy@vakbladen.com.

Bent u van mening dat Vakbladen.com in het algemeen niet correct handelt bij de verwerking van uw persoonsgegevens? Dien dan een klacht in op het mailadres: Privacy@vakbladen.com levert een klacht niet het gewenste resultaat op? Dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Waarom cookies?

Om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn handige technieken de informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren worden onthouden. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders iets over je voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses.

Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. En je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van jouw browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies gebruiken wij?

 • Functionele cookies

Hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker.

 • Analytische cookies

Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij de volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • Het aantal unieke bezoekers
 • Hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • Welke pagina’s gebruikers bekijken
 • Hoe lang gebruikers bepaalde pagina’s bekijken
 • Bij welke pagina bezoekers de site verlaten

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wij niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze websites onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via privacy@vakbladen.com.

Slotopmerking

Wij zullen deze verklaring geregeld moeten aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of wanneer de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met privacy@vakbladen.com